skip to Main Content

PITANJE: Da li prokurista tokom parničnog postupka može imati advokata? (prokurista je prigovarao, ali prvostepeni sud je zauzeo „stav“ da prokura nije prenosiva!? Ali se ne radi o prenosu ovlaštenja već o zastupanju stranke u postupku koja posjeduje znanja i vještine za oblast „prava“…

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top