skip to Main Content

PITANJE: Radni spor (potraživanja plata i doprinosa) je prekinut nakon što je otvoren stečaj nad tuženim i stavljene su van snage sve radnje provedene na glavnoj raspravi, s obzirom na to da je ista održana nakon što je otvoren stečaj. Tužitelji su prijavili svoja potraživanja u stečaj i ista nisu priznata jer ne postoji odluka suda, te su rješenjem upućeni da u roku od 30 dana poduzmu sudski postupak ili da nastave raniji postupak. Sud je nastavio postupak prekinute parnice. Ali su tužitelji u 30 dana pokrenuli i drugi postupak, jer nisu znali da li će sud nastaviti prethodni postupak. U nastavljenom postupku u kojem je rasprava zakazana šest mjeseci nakon što je postupak nastavljen, tužitelji žele da preciziraju tužbeni zahtjev sa ,,utvrđuje se”, ali sud želi takav zahtjev da odbaci da je tužitelj propustio rok od 30 dana od dana kada je dostavljeno rješenje o nastavku postupka da se tužbeni zahtjev precizira. Da li nakon što se donese rješenje o nastavku parničnog postupka tužitelji moraju da preciziraju tužbeni zahtjev u roku od 30 dana ili to mogu na raspravi? Da li se uopće rok od 30 dana odnosi i na preciziranje zahtjeva ili samo na podnošenje prijedloga da se postupak nastavi? U rješenju o nastavku postupka sud nije pozvao tužitelje da opredjele ili preciziraju tužbeni zahtjev. U rješenju o stečajnom postupku tužitelji se upućuju da nasta(v)e postupak koji su započeli ili podnesu tužbu u roku od 30 dana. Ukoliko sud u postupku koji je pokrenut i utemeljen ne dozvoli preciziranje tužbenog zahtjeva, odnosno odbaci, onda je nastupila zastara i nema svrhe ni postupak koji je pokrenut nakon što je osporeno potraživanje u stečaju. Da li je jedino rješenje postupak naknadno pokrenut pripojiti nastavljenom i da li je tada ispoštovan rok od 30 dana?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top