skip to Main Content

PITANJE: Da li advokat, u svojstvu parnične stranke, ima pravo na naknadu troškova u skladu sa advokatskom tarifom? Dakle, advokat kao tužitelj ili tuženi zastupa sebe u parničnom postupku.

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top