skip to Main Content

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je statistiku direktnih stranih investicija za 2016. godinu, koja pokazuje da je priliv direktnih stranih investicija u 2016. godini iznosio 536,3 miliona KM, odnosno 1,8 posto BDP-a.

U strukturi direktnih stranih investicija, na vlasnički kapital se odnose prilivi od 289,4 miliona KM, iznos zadržanih zarada od 193,5 miliona KM, dok je u pogledu kategorije ostalog kapitala u 2016. godini zabilježen priliv u iznosu od 53,4 miliona KM.

U pogledu geografskog rasporeda, najviše priliva investicija u 2016. bilo je iz Hrvatske (119 miliona KM), Austrije (73,9 miliona KM) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (66 miliona KM), Velike Britanije (52,2), te Holandije (51).

Posmatrano po djelatnostima, najviše investicija je realizovano u oblasti trgovine na veliko u iznosu od 148,8 miliona KM, zatim u oblasti finansijskih uslužnih djelatnosti (bankarski sektor), u iznosu od 139,1 miliona KM, zatim u oblasti proizvodnje duhanskih proizvoda 67,7 miliona KM i u proizvodnji hemikalija i hemijskih proizvoda 49,3 miliona KM, te u djelatnosti telekomunikacija (34,2). U ukupan rezultat ulaze i odlivi investicija, pri čemu je najveći odliv u oblasti proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda u iznosu od 58,1 miliona KM.

Stanje direktnih investicija reflektuje i tokove u datom periodu, ali i druge ekonomske promjene (revaluaciju, devizne kurseve, itd), pa stoga daje dodatnu informaciju u odnosu na posmatranje isključivo tokova. Na kraju 2016. godine, stanje je iznosilo 12,96 milijardi KM, od čega se najveći dio od 68% odnosi na vlasničke udjele.

Najveći iznos stanja direktnih investicija se i dalje odnosi na Austriju (2,5 milijardi KM), Hrvatsku (2,2 milijarde KM) i Srbiju (2,1 milijardi KM).

Prvi put je uvedena statistika o izlaznim stranim direktnim investicijama iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo. Očekivano su iznosi mnogo niži nego za ulazne investicije, ali pokazuju da ipak postoji investiranje od strane rezidenata u inostranstvo i u 2016. godni tokovi investiranja u inostranstvo iznosili su 65,9 miliona KM. Kao posljedica investiranju u proteklim godinama, ukupno stanje domaćih investicija u inostranstvo iznosi 748,4 miliona KM.

U skladu s politikom revizije, s objavljivanjem podataka za 2016. godinu izvršene su revizije iznosa za tokove i stanja direktnih stranih investicija i za prethodne godine, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH.

Back To Top