skip to Main Content

U sklopu Godine kulture Bosna i Hercegovina – Austrija 2016, austrijsko Savezno ministarstvo za Evropu, integraciju i vanjske poslove, u oblasti kulture, dodjeljuje gostujući boravak jednoj autorici/novinarki/blogerici iz Bosne i Hercegovine, u trajanju od četiri sedmice, za spisateljski rad na temu „Život žena u dijalogu“.

Cilj Programa je podrška ženama u Bosni i Hercegovini koje se bave pisanjem, koje kroz svoj spisateljski rad traže dijalog unutar i izvan vlastitog društva i time daju građansko-društveni doprinos razumijevanju i osiguranju mira. Njihov boravak u Austriji treba da posluži interkulturnoj razmjeni, kao i interakciji sa Ženskim muzejom Hittisau i bosanskohercegovačkom zajednicom Regije Bregenzerwald.

Program podrške uključuje stavljanje na raspolaganje besplatnog stana u Regiji Bregenzerwald, općina Hittisau, plaćene troškove putovanja, kao i novčani iznos od EUR 1.100,-. U dogovoru sa Saveznim ministarstvom za Evropu, integraciju i inostrane poslove odabrana će autorica imati mentorstvo Ženskog muzeja Hittisau.

Na natječaj se mogu javiti spisateljice sa bosanskohercegovačkim državljanstvom, koje imaju objavljenu najmanje jednu publikaciju (književne ili novinarske naravi, odnosno jedan blog).

Rok za prijave je 31. mart 2016. godine.
Detaljne informacije o prijavi na natječaj mogu se preuzeti na:
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/sarajewo.html (njemački)

Back To Top