skip to Main Content

PITANJE: Ako je šuma i šumsko zemljište i poljoprivredno zemljište ex lege državno vlasništvo, koji organ može promijeniti upisanu kulturu u ZK ulošku? Da li to mora biti organ na nivou BiH koji ne postoji jer je očigledno da upisi u ZK izvacima (javne isprave) stvaraju dileme jer se rješenju problema pristupa sa aspekta tih upisa. Kako entitetski propis (npr. Zakon o poljoprivrednom zemljištu može mijenjati (sadržavati odredbu) o promjeni namjene nečega što je državno vlasništvo?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top