skip to Main Content

PITANJE: Da li se rukovodeća državna službenica na radnom mjestu pomoćnik … može preresporediti da obavlja poslove … (radno mjesto sekretara sa posebnim zadatkom), s obzirom na to da je isto radno mjesto u međuvremenu upražnjeno, vodeći računa o nastaloj epidemiološkoj situaciji, a uzimajući u obzir relevantne propise o upravi i o načelima za unutrašnju organizaciju institucija Bosne i Hercegovine?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top