skip to Main Content

PITANJE: Zakonom o zaštiti od klevete je propisano da je kleveta radnja nanošenja štete ugledu fizičkog ili pravnog lica iznošenjem ili pronošenjem izražavanja neistinitih činjenica identifikovanjem tog fizičkog ili pravnog lica trećem licu. Zanima me šta se podrazumijeva pod „identifikovanjem tog lica trećem licu“. Da li se pod identifikovanjem podrazumijeva objavljivanje imena i prezimena ili se pod identifikovanjem može smatrati i takvo objavljivanje iz kojeg se može zaključiti na koje se osobe odnosi, npr. ako se koristi izraz „svi radnici-zaposlenici“- da li se identifikovanje može i posredno odrediti?  Također, da li sud prilikom rješavanja u predmetu naknade štete u postupku klevete, kojim se tužbenim zahtjevom tvrdi da je došlo do nanošenja štete ugledu fizičkog lica, obavezno traži dostavljanje medicinske dokumentacije – nalaz vještaka doktora specijaliste psihijatrije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top