skip to Main Content

PITANJE: Da li se na fakturi iskazuje iznos obračunatog PDV – a ili se primjenjuje 0% PDV-a u slučaju kada obveznik PDV-a vrši promet proizvoda, kupcu u inostranstvo, pri čemu ti proizvodi ne napuštaju carinsko područje Bosne i Hervcegovine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top