skip to Main Content
Premijer Novalić Sa Ambasadorom Wigemarkom

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić susreo se u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sa šefom Delegacije Evropske unije u BiH i specijalnim predstavnikom EU ambasadorom Lars-Gunnar Wigemarkom.

Razgovarano je o postignutim rezultatima Reformske agende, koji su ocijenjeni značajnim, kao i preostalim obavezama koje iz nje proističu.

Premijer Novalić naveo je oblasti u kojima je potrebno donijeti određene popise, posebno istaknuvši Zakon o doprinosima i Zakon o porezu na dohodak i izrazio uvjerenje da će nova legislativa biti usvojena uskoro.

Preostaje nam dovršetak rada u nekoliko oblasti naznačenih u Reformskoj agendi, kao što je smanjenje parafiskalnih nameta, poboljšanje poslovnog okruženja za strane investitore, vladavina prava, reforma javne uprave u kojoj su zahvaljujući do sada preduzetim mjerama ostvarene značajne finasijske uštede.

Među segmentima koji moraju biti u fokusu djelovanja Federalne vlade sada i ubuduće jeste dinamiziranje radova na Koridoru Vc, za šta značajna sredstva obezbjeđuje Evropska investicijska banka.

Federalni premijer je upoznao ambasadora Wigemarka s konkretnim planovima nastavka izgradnje ove saobraćajnice koja povezuje Budimpeštu i Ploče i predstavlja jedan od najznačajnijih cestovnih koridora na području Srednje i Jugoistočne Evrope.

Tokom susreta naglašen je značaj aktiviranja rada Federalne vlade i potreba deblokade rada Parlamenta FBiH, te izražena nada i uvjerenje da će se to pitanje uskoro biti riješeno.

Nezaobilazna tema razgovora bio je put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, a ambasador Wigemark ponovio je bezrezervnu podršku približavanju naše zemlje zajednici evropskih država.

Back To Top