skip to Main Content

Nedim Alihodžić

Prema mišljenju poslovnih klijenata, Sparkasse Bank nudi najvišu razinu kvaliteta bankarskih usluga firmama i poslovnim korisnicima u BiH, ustanovila je etablirana međunarodna organizacija ICERTIAS kroz istraživanje QUDAL- QUality meDAL Bosnia and Herzegovina Business 2016/2017. Prema ovom istraživanju, Sparkasse Bank je pripala zlatna medalja QUDAL – QUality meDAL i status „br. 1 u kvalitetu“.

ICERTIAS je ispitao iskustva, mišljenje i percepciju 1200 ispitanika, prije svega vlasnika kompanija i menadžera iz privrednog sektora, koji su kroz otvorena pitanja navodili kompanije i brandove za koje smatraju da im pružaju apsolutno najvišu razinu kvalitete u određenoj kategoriji.

Član Uprave Sparkasse Bank Nedim Alihodžić: „Ovo je jedan vid priznanja i potvrda za aktivnosti koje sistemski i kontinuirano provodimo na uspostavljanju vrhunskih standarda kvaliteta usluge prema svim našim klijentima“.

Već u 2015. godini su rezultati istraživačke kuće IMAS također pokazali da su SME klijenti Sparkasse Bank najzadovoljniji u bankarskom sektoru BiH.

„Današnja tržišna dinamika je takva da u uslužnoj djelatnosti, a posebno u pružanju sofisticirane bankarske usluge, više nije dovoljno imati najpovoljniju cijenu i adekvatnu paletu proizvoda i usluga. Kontinuirano visok nivo kvalitete usluge je ono po čemu se jedna finansijska institucija može istinski izdvojiti, i na čemu se može graditi dugoročno održiv rast na vrlo konkurentnom tržištu kakvo imamo u BiH. Kvalitet usluge podrazumijeva cijeli niz aspekata. Jedan od bitnih je odnos povjerenja i osjećaj klijenta da u banci ima stabilnog i pouzdanog partnera, koji razumije njegove potrebe i odgovora na njih na najbolji način. Ovo posebno dolazi do izražaja u saradnji sa poslovnim klijentima, koji imaju specifičnu zahtjevnost i gdje se uspješna saradnja dominantno bazira na ličnom odnosu između bankara i klijenta. Stoga smo ponosni i zahvalni našim klijentima na ovom priznanju“, zaključio je Alihodžić.

Back To Top