skip to Main Content

Man Signing Contract

 

Predstavnici Vlade Republike Srpske (RS), Saveza sindikata, Konfederacije sindikata i Unije udruženja poslodavaca RS-a utvrdili su petak dinamiku i smjernice za daljnje pregovore o općem kolektivnom ugovoru.

Usaglasili su da se formira stručna Radna grupa, u čijem sastavu će biti po tri predstavnika entitetske vlade, Saveza sindikata, Konfederacije sindikata te Unije udruženja poslodavaca.

Prvi sastanak navedene radne grupe, koja će raditi na pripremi teksta općeg kolektivnog ugovora, zakazan je za ponedjeljak, 28. marta.

Dogovoreno je da će i pregovarački timovi socijalnih partnera krajem ove sedmice održati zajednički sastanak, na kojem bi trebali da utvrde Nacrt općeg kolektivnog ugovora.

Back To Top