skip to Main Content

 

 

U sklopu nastavka pregovora o novim granskim kolektivnim ugovorima, juče su se u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sastali Pregovarački tim Vlade FBiH, predstavnici resornih federalnih ministarstava i delegacija Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira BiH, koju je predvodila predsjednica Lejla Ćatić.

Nakon što su usaglašeni tehnički aspekti i principi pregovaranja, kao i dinamika vođenja procesa, dogovoreno je da sljedeći sastanak bude održan 8. jula ove godine.

Kao i za druge granske ugovore, cilj pregovora sa Samostalnim sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira BiH je usklađivanje granskog koletkivnog ugovora sa odredbama novog Zakona o radu i Općeg kolektivnog ugovora.

Danas su u poslovnoj zgradi Željeznica FBiH u Sarajevu otpočeli pregovori o granskom kolektivnom ugovoru za oblast željeznica između Pregovaračkog tima Vlade FBiH, članova Uprave JP ŽFBiH, Saveza sindikata željezničkih radnika u FBiH, Samostalnog sindikata izvršnog osoblja područja infrastrukture ŽFBiH i Samostalnog sindikata željezničkih radnika u BiH na čelu s njihovim predsjednicima Halidom Brčaninovićem, Igorom Bobanom i Ernesom Husarićem.

Na prvom sastanku usaglašeni su principi za pregovore, te dogovoren precizan kalendar odvijanja pregovora, kao i drugi tehnički detalji. Dogovoreno je da pregovori budu nastavljeni 4. jula ove godine.

Prema informacijama iz Pregovaračkog tima Federalne vlade sutra će biti nastavljeni pregovori za oblasti državne službe i zdravstva, a u četvrtak, 23. juna, za oblast srednjeg obrazovanja. U narednoj sedmici bit će nastavljeni pregovori za oblasti energetike, telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i državne službe.

Back To Top