skip to Main Content

PITANJE: Pravno lice posjeduje dvije stanice tehničkog pregleda vozila, koje koriste aTest web aplikaciju kako za unos podataka za vozila, tako i za fakturisanje i štampanje faktura i fiskalnih računa. Članom 7. Pravilnika o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled propisano je da se naknada za obavljeni tehnički pregled raspoređuje se tako da: 90% pripada stanici tehničkog pregleda, 8% pripada stručnoj instituciji, 1% pripada budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i 1% pripada budžetima kantona. Web aplikacija aTest automatski u fakturu i fiskalni račun unosi podatak da je dio naknade u iznosu od po 1% koji pripada budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i budžetima kantona neoporeziva taksa i stanice tehničkog pregleda ne mogu mijenjati taj podatak. Da li je dio naknade za obavljeni tehnički pregled u iznosu od po 1% koji pripada budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i budžetima kantona neoporezivi, odnosno da li se na iste placa PDV ili ne. Knjiženje  fakture se vrši na način: 211 D / 621 P 470 P I 482 P iznos takse. Prilikom uplate takse budžetu zatvaramo obavezu na 482.  Ukoliko su navedene naknade oporezive, kojim zakonskim ili podzakonskim propisom je isto definisano?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top