skip to Main Content

PITANJE: Poslodavac je dobio Rješenje Federalnog zavoda PIO kojim se radniku kod kojeg postoji II druga kategorija invalidnosti zbog bolesti, priznaje pravo na raspoređivanje na drugo odgovarajuće radno mjesto koje ne iziskuje umjereno težak rad i rad u nepovoljnim klimatskim uslovima, kao i pravo na odgovarajuću novčanu naknadu počev od 18. 5. 2020. godine do dana rasporeda na drugo radno mjesto. Šta podrazumijeva novčana naknada, te da li poslodavac ima osnova za žalbu na dostavljeno rješenje s obzirom na to da nema upražnjeno radno mjesto niti postoji radno mjesto kod poslodavca koje bi odgovaralo radniku?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top