skip to Main Content

PITANJE: Klijent je u procesu dobijanja građevinske dozvole za gradnju fabričke hale. Urbanističku dozvolu već posjeduje. U sistemu je PDV-a. Kakav je tretman PDV-a po ulaznim fakturama koje su vezane za objekat, kao što su fakture za dobijanje raznih priključaka, npr. račun za vodovodni, elektro priključak, računi za idejno rješenje, te računi za radove na mjestu gdje će biti fabrika, kao što su radovi iskopavanja, krčenja zemljišta, čišćenje terena od šiblja i sl.?

Da li se po ovim fakturama može priznati PDV, s obzirom na to da je građevinska dozvola u procesu dobijanja, a još nije dobijena, a urabanistička jeste. Ako ne, može li se naknadno priznati taj PDV, kada bude gotova građevinska dozvola, te da li isti tretman imaju sve fakture (npr. idejno rješenje i čišćenje terena?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top