skip to Main Content

Dalekovod

 

Na  šestoj redovnoj Skupštini dioničara kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka, koja je održana putem video-linka, odobrena je odluka Upravnog odbora o usvajanju revidiranog financijskog izvještaja ove kompanije za 2015. godinu.

-Lani je ovo zajendničko preduzeće za prijenos električne energije pozitivno poslovalo i ostvarilo je ukupne prihode za 21 posto veće u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupna aktiva iznosila 1,17 milijardi KM – saopćeno je iz „Elektroprenosa-Elektroprijenosa BiH“.

Na današnjoj sjednici Skupštine dioničara konstatirano je da pokazatelji likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti i ekonomičnosti ukazuju na stabilnost poslovanja.

Neovisni rezivor dao je pozitivno izvješće i potvrdio da financijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, financijsku poziciju kompanije na kraju 2015. godine.

Skupština dioničara kompanije „Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka odobrila je Odluku Upravnog odbora o reprogramiranju dugovanja za preduzeće „Aluminij“ d.d. Mostar kojom će se predmetno dugovanje otplaćivati u mjesečnim ratama, a prema predloženom planu otplate.

Back To Top