skip to Main Content

 

Željko Laketić, ministar privrede HNK i Josipa Lesko, direktorica preduzeća ”PROMARK” d.o.o. Mostar,  uz prisustvo dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade HNK, potpisali Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine tehničkog građevinskog kamena u ležištu krečnjaka na lokalitetu Razdolje u Gradu Mostaru.

Potpisivanjem Ugovora daje se pravo eksploatacije na ukupno 570.000 m3 građevinskog kamena za što će biti plaćena jednokratna koncesijska naknada u  iznosu od 159.885,00 KM.

Tekuća koncesijska naknada izračunavat će se na godišnjem nivou i naplaćivati po kubičnom metru izvađene mineralne sirovine, a ostvarena sredstva prihod su Grada Mostara u iznosu 55 % i Hercegovačko – neretvanskog kantona u iznosu 45 %.

Back To Top