skip to Main Content

Memorandum GOPA

 

Juče je u prostorijama Agencije za rad i zapošljavanje BiH potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i GOPA – Predstavništva u BiH. Memorandum su potpisali direktor Agencije Muamer Bandić i direktor GOPA – Predstavništva u BiH Ranko Markuš.

Cilj Memoranduma jeste unapređenje rada sa tražiocima posla putem izrade softverskih aplikacija za obradu inostranih zahtjeva za zapošljavanje, izdavanje radnih dozvola za strane državljane, vođenje odgovarajućih evidencija i izradu izvještaja iz oblasti zapošljavanja i radnih dozvola. U cilju jačanja uloge javnih službi zapošljavanja u BiH predviđeno je organizovanje Foruma službi zapošljavanja kao mjesta razmjene ideja i informacija s ciljem unapređenja rada zavoda i službi zapošljavanja. Također, Memorandum podrazumijeva i nastavak saradnje na implementaciji Projekta zapošljavanja mladih (YEP).

Tokom potpisivanja Memoranduma direktor Muamer Bandić je istakao da dogovoreni nastavak saradnje odražava predanost Agencije za rad i zapošljavanje BiH na kontinuiranom jačanju svih javnih službi zapošljavanja u cilju podizanja kvalitete usluga koje se svakodnevno pružaju nezaposlenim osobama.

 

Back To Top