skip to Main Content

Lutrija Bih Logo

 

Federalna vlada  je usvojila izvještaj o poslovanju s godišnjim obračunom Lutrije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, te dala saglasnost na Plan poslovanja za 2016. godinu i Odluku o raspodjelu dobiti Lutrije BiH za 2015. godinu.

Lutrija BiH je proteklu godinu završila uspješno, s ostvarenim prometom od oko 53 miliona KM i prihodom od 32,2 miliona KM, što je u nivou 2014. godine. Ukupni troškovi poslovanja u 2015. godini iznosili su 28,5 miliona KM i manji su u poređenju s prethodnom godinom.

Na osnovu ovakvih rezultata poslovanja, Lutrija BiH je, po osnovu Zakona o igrama na sreću, bila dužna u Budžet FBiH uplatiti 4.434.649,05 KM. To je i izvršeno, na što ukazuje evidencija Federalnog ministarstva finansija o akontativnim uplatama u 2015. godini. Time je u potpunosti realizovana Odluka o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2015. godinu. Istovremeno, Lutrija BiH je po osnovu doprinosa, taksi i poreza na imovinu i dobitke u 2015. uplatila 9,4 miliona KM javnih prihoda.

Planovi Lutrije BiH za 2016. godinu u 2016. bazirani su na realnoj procjeni platežne moći stanovništva, te razvoju igara u skladu s preporukama Svjetske lutrijske organizacije i potrebama igrača. Planom poslovanja predviđen je ukupan promet od igara na sreću u iznosu 53.489.000 KM, što je za dva posto više od ostvarenja u 2015. godini.

 

Back To Top