skip to Main Content

PITANJE: Da li je dozvoljeno provoditi pregovarački postupak bez obavještenja pozivajući se na ugovor kreiran u postupku za koji je potpisan okvirni sporazum (navedeno bi rezultiralo izmjenom predmeta nabavke u kojem je zaključen okvirni sporazum)? U postupku u kojem je potpisan okvirni sporazum kreiran je na osnovu okvirnog sporazuma pojedinačni ugovor. Da li se smije za dodatne i nepredviđene radove koji nisu predviđeni tim postupkom i okvirnim sporazumom (ni ukupnim predmjerom), pa ni samim tim pojedinačnim ugovorom, kao osnov uzeti pojedinačni ugovor i provesti pregovarački postupak bez objave pozivajući se na pojedinačni ugovor kao osnov, bez obzira na postojanje okvirnog sporazuma i određenog predmeta i predmjera radova definisanog okvirnim sporazumom i samom tenderskom dokumentacijom? Da li bi proširenje predmeta nabavke predstavljalo prekoračenje predmeta okvirnog sporazuma i prvobitnog predmjera i predstavljalo povredu tog postupka?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top