skip to Main Content

PITANJE: Novoosnovano društvo u BiH usklađuje svoje računovodstvene politike po pitanju početka obračuna amortizacije sa politikom grupe, gdje je definisano da početak obračuna amortizacije počinje teći od prvog narednog mjeseca nakon što stalna sredstva budu stavljena u upotrebu.

S obzirom na to da je članom 42. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit u FBiH u stavu 1. definisano da obračun rashoda na ime amortizacije počinje u mjesecu u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu, da li se društvo mora pridržavati ove odredbe ili može koristiti grupnu politiku?

U slučaju da koristi grupnu politiku, da li postoje određene porezne implikacije zbog ovoga u smislu korekcija poreznog bilansa i ukoliko postoje, koje korekcije je društvo dužno učiniti?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top