skip to Main Content

PITANJE: Radnik je zaposlen 2016. na radnim zadacima računovođa u preduzeću. Od dana zaposlenja do danas društvo koristi poreske olakšice. U toku 2022. društvo je istog radnika imenovalo za direktora društva. Izmjena je izvršena i u sudskom rješenju. Iz porezne uprave nam traže da izvršimo odjavu, a zatim odmah i prijavu radnika na novom radnom mjestu. Da li u tom slučaju prestaje pravo za korištenje olakšice ili bi ipak porezna uprava ovu izmjenu izvršila putem opcije zamjena a ne odjava i prijava?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top