skip to Main Content

PITANJE: Društvo je isplatilo troškove avio karata i smještaja za tri lica koja nisu uposlenici firme. Koji je tretman ili distinkicija ovih troškova u odnosu na dohodak. Dakle, u kom momentu je potrebno ovakve troškove smatrati dohotkom, a u kom reprezentacijom?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top