skip to Main Content

PITANJE: Kakav je porezni tretman isplaćene naknade troškova službenog puta licima koja kod isplatioca nisu u radnom odnosu?

 

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

 

Back To Top