skip to Main Content

PITANJE: Pravilnikom o radu strukovnog sindikata regulirano je da predsjednik i zamjenik sindikata za svoj rad u toku godine imaju određenu naknadu u skladu sa usvojenim Pravilnikom o radu sindikata, a koja se isplaćuje iz prikupljenih članarina sa računa sindikata na njihov tekući račun. Članarina se izdvaja iz dohotka njenih članova, što znači da je bila predmetom oporezivanja od nesamostalne djelatnosti.

Da li se naknada za rad predsjednika i njegovog zamjenika koja se isplaćuje iz sindikalne članarine smatra oporezivom naknadom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top