skip to Main Content

PITANJE: Da li se sponzorstvom mogu smatrati rashodi nastali na ime izrade tendi, sijalica, brendiranje objekata i ostala ulaganja u objekte, suncobrani i frižderi, promocije, te sitni reklamni materijal sa utisnutim logom koji se dijeli partnerima i kupcima?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top