skip to Main Content

PITANJE: Koji je porezni tretman plaćanja naknade na ime franšize po sporazumu između firmi xx – (Luksmburg) a po fakturi firme yy – (Njemačka) i dodatnih naknada koje se plaćaju po franšiznom ugovoru?

ODGOVOR:

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

Časopis ZIPS

Back To Top