skip to Main Content

PITANJE: Kakav je poreski tretman prihoda nastalih po osnovu ukidanja rezervisanja iz člana 13. Zakona o porezu na dobit koja su bila porezno nepriznat rashod u poreznom periodu u kom su iskazana?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top