skip to Main Content

PITANJE: UINO je obavila kontrolu poslovanja našeg pravnog lica. Nakon obavljene kontrole izdato je Rješenje o kontroli, pri čemu je utvrđena dodatna obaveza po osnovu PDV-a. S obzirom da žalba ne odlaže izvršenje Rješanja, uplatili smo iznos duga kao i pripadajuće zatezne kamate.

Uporedo s tim, UINO je izdala zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka kod Općinskog suda u Sarajevu, kojim tereti pravno lice s 50% utvrđenog razreza i odgovorno lice takođe s 50% utvrđenog razreza. Kako bi izbjegli negativne posljedice po poslovanje, UINO smo uplatili iznose po osnovu prekršaja, a na osnovu rješenja Općinskog suda u Sarajevu.

Nakon što smo uložili žalbu, a zatim tužbu, u novembru 2018. godine dobili smo presudu Suda BiH kojom je tužba usvojena, a rješenja UINO osporena i poništena, te je predmet vraćen na prvostepeni postupak. U skladu s Presudom suda BiH, UINO je izdala Rješenje o kontroli (ponovni postupak). Usvajanjem Tužbe i poništenjem prethodnih rješenja UINO, koja su bila temelj za pokretanje prekršajnog postupka, zaključujemo da je došlo do neosnovanog bogaćenja UINO. Namjeravamo uputiti zahtjev za povrat uplaćenog novca po osnovu prekršajnog postupka, kao i pripadajuće kamate, za period od dana uplate sredstava do dobivanja Presude Suda BiH i Rješenja UINO o ponovnom postupku kontrole. S obzirom na to da je naše pravno lice „zabilježeno“ u Sudu BiH kao počinilac prekršaja, zanima nas procedura za upućivanje zahtjeva za poništenje prekršaja te storniranje istog u sudskim zabilješkama.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top