skip to Main Content

PITANJE: Prilikom nabavke službenog putničkog vozila preduzeće nije obračunalo porez na dodanu vrijednost a na fakturi je naznačeno da PDV nije obračunat u skladu sa članom 7. stav 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Da li je preduzeće kao porezni obveznik u navedenom slučaju dužno obavijestiti Upravu za indirektno oporezivanje o identitetu novog vlasnika u skladu sa članom 7. stav 4. Zakona o PDV-u?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top