skip to Main Content

BBI PK RS Potpisivanje Banja Luka

U Banja Luci je 11. februara održana peta radionica za pripremu projekata za Sarajevo Business Forumu (SBF) na kojoj je učestvovalo 70 privrednika banjalučke regije.

Ovom prilikom BBI VIP biznis klub potpisao je Memorandum o poslovnoj saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske i Privrednom komorom Federacije BiH. Memorandum ima za cilj doprinijeti jačoj saradnji na pripremi i pronalsku poslovnih ideja za strane ulagače, promociji potencijala za investiranje i poboljšanju investicione klime u BiH.

Dokumentom je predviđen zajednički rad na organizovanju i realizaciji radionica, pozivanju i animiranju privrednika, pružanju podrške za pripremu poslovnih planova i prezentacija, kako bi što veći broj privrednih subjekata imao priliku prezentirati svoje mogućnosti potencijalnim investitorima.

Memorandum su potpisali Dragica Ristić, direktorica Privredne komore Republike Srpske, Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH i Azra Čolić, rukovodilac BBI VIP biznis kluba.

Osim potpisivanja Memoranduma, na radionici je predstavljen BBI VIP biznis klub, Sarajevo Business Forum 2016, a organizovana je i prezentacija neophodnih dokumenata za prijavu projekata za SBF 2016, te predstavljene BBI linije finansiranja.

Planirano je da se naredne sedmice održe radionice u Tuzli i Brčkom.

(Poslovne novine)

Back To Top