skip to Main Content

Kako bi pomogla podizanju konkurentnosti malih i srednjih kompanija (MSP) u BiH EU će kroz projekt “Podrška konkurentnosti malih i srednjih poduzeća”, koji implementira Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), osigurala kreditnu liniju koja će biti popraćena grant sredstvima u iznosu od 15 posto investicijskih troškova projekta.

Iznos kreditne linije koja je osigurana  za kompanije je 20 milijuna eura uz koje je EU osigurala četiri milijuna eura za tehničku pomoć i subvencije kompanijama.

”Podršku će moći dobiti projekti koji se odnose na unaprijeđenje poslovanja kao što je uvođenje međunarodnih standarda, softverskih rješenja, inžinjering projekata, izgradnje novih postrojenja i sl.”, kaže Muris Mešetović, koordinator projekta ispred kompanije Enova, koja je konzultantska kompanija na ovom projektu.

Što se tiče djelatnosti koje mogu biti financirane prednost imaju industrijska proizvodnja i djelatnosti vezane uz nju, ali to nije ograničenje.

“Naime, ova sredstva su dostupna svim kompanijama koje žele raditi projekte koje će se odnositi  na unaprijeđenja zaštite okoliša, zaštite sigurnosti na radu i sigurnosti kvaliteta proizvoda. Nakon realizacije projekta potrebno je da dođe do usklađivanja barem sa jednom Direktivom EU iz ove oblasti”, kazao je on.

Jedna od linija EBRD-a predstavljene danas u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTK BiH) je i onaj koji se odnosi na konzultatsku podršku kompanijama.

Zihnija Hasović, menadžer ovog EBRD-ovog projekta, kaže da je vrijednost ovog programa 2,650. 000 eura.  ”Od toga 650.000 eura osiguravaju sama poduzeća, od dva milijuna eura EU. Sa ovim sredstvima podržavamo 50 posto vrijednosti konzultantskih usluga, a radi se o grant sredstvima”, kaže Hasović.

Dodaje da će kroz projekte planiraju pomoći 130 poduzeća.

Hasović napominje da je jedan od fokusa njihovog rada i podrška kompanija u provođenju Small Business Act-a koji je svojevrsni putokaz institucijama države kako da dizajniraju svoje politike iz ove oblasti kako bi bile usklađene sa pravilima EU-a.

Bruno Bojić, predsjednik VTK BiH, kaže da u BiH još nemamo harmonizirano zakonodavstvo u skladu sa onim u EU te dodaje da Komora nastoji raditi što je u njenoj moći da bi pomogla razvoj malih i srednjih poduzeća.

Dragan Milović, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kaže da je država tu da stvori uvjete za razvoj poduzetništva. Da bi to uradili potrebno je da se stvori poslovno okruženje da bi jedan poduzetnik mogao što uspješnije poslovati.

”Pod tim se podrazumijev stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i okruženja koje osigurava  predvidljivost poslovnih poduhvata poduzetnika u njegovoj bližoj i daljoj budućnosti. Poreska politka kao i politika taksi i izdavanja uvjerenja te registracija kompanija mora što je moguće više biti  standardizirana na razini zemlje da bi se stvorili što ravnomjerniji uvjeti za poslovanje”, istaknuo je Milović.

(Izvor: Akta.ba)

Back To Top