skip to Main Content

Od 11. do 14. aprila održan je drugi ciklus edukacije polaznika pod nazivom „Program jačanja poduzetničkih vještina“. Edukacija za mlade je organizovana u okviru Projekta zapošljavanja mladih (Youth Employment Project – YEP), projekat koji realizuje njemačka konsultantska kuća „GOPA“, a podržava Vlada Švicarske. Obuku koju učesnici ovog projekta pohađaju realizuje se po jedinstvenoj CEFE metodologiji i vode je certificirani CEFE treneri.

U proteklom periodu Općina Centar i Projekt zapošljavanja mladih (YEP) raspisali su javni poziv za sve zainteresirane osobe nastanjene na području općine Centar da se prijave za učešće u programu podrške poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja. Prijave za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja bilo je moguće predati do 21. februara 2018. godine, a po okončanju javnog poziva od ukupno 41 prijavljenog aplikanta njih 30 prošlo je prvi eliminacijski krug, te pristupilo programu jačanja poduzetničkih vještina, koji treba biti okončan do juna ove godine.

Kroz Inkubator, YEP i Općina Centar učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih poduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registriranju i razvoju biznisa. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa, te mentorsku podršku u oblastima u kojima se za to prepozna potreba.

U posljednjoj fazi ovog projekta planirana je stručna podrška razvoju proizvoda i usluga, kao i finalizacija poslovnih planova, te javno predstavljanje poslovnih poduhvata i aplikacija za investitorska sredstva.

Ukupan fond za realizaciju Projekta zapošljavanja mladih na području općine Centar iznosi 50.000 KM, od čega će Općina Centar izdvojiti 15.000 KM, a njemačka kompanija GOPA mbH – Predstavništvo za BiH ima obavezu da osigura iznos od 35.000 KM, kao implementator ovog projekta.

Održavanje trećeg modula edukacije u okviru Projekta zapošljavanja mladih je planirana krajem ovog mjeseca.

Back To Top