skip to Main Content

Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu,  razmatrati Prijedlog odluke o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. – 2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Vlada FBiH će razmatrati izvještaje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH,  o prošlogodišnjem poslovanju privrednih društava namjenske industrije, te o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.

Pred članovima Federalne vlade su i informacije o stanju u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, te o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. april – 30. juni 2018. godine.

Na inicijativu  Federalne uprave civilne zaštite, Vlada će razmatrati informaciju  o stanju u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava u FBiH, s mišljenjem ove uprave o Strategiji protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018.-2025. godine, s finansijskim planom.

Back To Top