skip to Main Content

Novi  ambasador BiH u Italiji Darko Zelenika posjetio je Agenciju za unapređenje inostranih investicija u BiH – FIPA i sa direktorom Gordanom Milinićem razgovarao o novim koracima koje treba preduzeti da se povećaju  italijanske investicije u BiH.

Italija je trenutno  osma na listi  zemalja stranih investitora u BiH, sa ukupno dosad uloženih 603 miliona  KM. Italija i BiH imaju potpisan  Sporazum o  zaštiti i promociji investicija i Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što značajno olakšava postupak oko  realizacije investicija.

Postoje veliki  interes i šanse  za nove italijanske investicije u metaloprerađivački sektor, drvnu industriju, tekstilnu  industriju, poljoprivredu i turizam.

U maju  sljedeće godine tridesetak  kompanija iz BiH će biti gosti velikog sajma  MACFRUT U Riminiju radi realizacije projekata u poljoprivredi, a  u junu se  planira i održavanje   poslovnog  foruma  Italija – BiH  u Rimu, u saradnji sa  Privrednom komorom Italije i udruženjima  italijanskih preduzetnika.

Back To Top