skip to Main Content

Vladi Kantona Sarajevo juče je prezentirana trenutna faza u realizaciji projekta “Korporativno upravljanje u Kantonu Sarajevo”.

Projekt ima za cilj analizirati stanje u poslovanju više komunalnih preduzeća od kojih su u posebnom fokusu KJKP “Gras” d.o.o. i “Vodovod i kanalizacija” sa različitih aspekata, kako bi se unaprijedilo njihovo ukupno poslovanje, a što je preduslov za podizanje nivoa kvaliteta usluga prema građanima.

Premijer KS Adem Zolj je iznio ideju da bi se u Kantonu Sarajevo, uz odgovorno i efikasno upravljanje u preduzećima, moglo uvesti niz novih poboljšanja kao što je, primjerice, besplatan prevoz u KS.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić, koji je koordinator ovog projekta ispred Vlade KS, izjavio je da ovaj projekt ima i drugu i treću fazu i da je njegov potencijal jako veliki te da u narednih dvije godine može dovesti do restrukturiranja ovih kantonalnih preduzeća.

Projekt se provodi uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Sarajevu i implementatorsku ulogu organizacije Price Waterhouse Coopers. Predstavnik ove ambasade je iskazao nadu da bi u narednom periodu ambasada mogla nastaviti podržavati ovaj projekt do njegove pune implementacije.

Back To Top