skip to Main Content

U Sarajevu su danas potpisani dokumenti o primopredaji medicinske opreme obezbijeđene u okviru realizacije granta neprojektne pomoći Vlade Japana odobrenog Bosni i Hercegovini za 2014. godinu, ukupne vrijednosti od oko 560.000 KM.

Dokumente su potpisali vršilac dužnosti sekretara Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Biljana Čamur Veselinović i direktori šest kliničkih centara i bolnica u Bosni i Hercegovini koje su krajnji korisnici opreme.

Riječ je o medicinskoj opremi za hirurgiju koja sadrži setove hirurških instrumenata i infuzione pumpe, kao i aspiratore, inkubatore i grijače za novorođenčad za ginekološko-akušerska i pedijatrijska odjeljenja i klinike.

Navedena oprema je proizvod malih i srednjih preduzeća iz Japana, a koristit će je: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor, JZU Bolnica Zvornik, JZU Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar, ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać i JZU „Zdravstveni centar Brčko“.

Zahvaljujući doniranoj medicinskoj opremi poboljšat će se kvalitet usluga zdravstvene zaštite, posebno u oblasti hirurgije, ginekologije, akušerstva i pedijatrije.

Ovom donacijom završena je realizacija tri granta neprojektne pomoći ukupne vrijednosti oko 1,7 miliona EUR koje je Vlade Japana odobrila Bosni i Hercegovini za sektor zdravstva. Za realizaciju ovih grantova bio je zadužen Japanski sistem za međunarodnu saradnju (JICS) u koordinaciji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine kao primaocem japanske donacije.

Pomoć koju je Vlada Japana obezbijedila sektoru zdravstva u Bosni i Hercegovini u protekle dvije decenije premašila je 82,5 miliona eura.

Back To Top