skip to Main Content

 

U sklopu finalizacije projekta „CE označavanje – pasoš za izvozno orijentirane kompanije u BiH“ pet bh. kompanija je steklo uvjete za postavljanje znaka CE na svoje proizvode, a time i za nesmetan pristup i plasman proizvoda na tržištima zemalja Evropske unije (EU)

Radi se o kompanijama – Inter – Tešanj, AB Neretva – Mostar, E-Metal – Šamac, Limex – Sočkovac i Fining – Gračanica, koje su odabrane nakon javnog poziva, te osposobljene za otklanjanje tehničkih barijera, odnosno za pripremu tehničke dokumentacije u procesu usklađivanja proizvoda sa standardima i zahtjevima EU-direktiva i EN-standarda, koji se odnose na sigurnost proizvoda.

Kako je na pres-konferenciji tim povodom istaknuo predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH (VTKBiH) Bruno Bojić, angažman na ovakvim i sličnim projektima bit će nastavljen, a time i povećan broj bh. kompanija prisutnih na evropskom tržištu.

Precizirao je da je CE znak ključni indikator da je proizvod usaglašen s evropskim zakonodavstvom, podsjećajući da je EU najznačajniji bh. trgovinski partner, te da to svjedoči o kvalitetu proizvoda i usluga bh. privrednih subjekata.

Bojić je iskazao zahvalnost Ambasadi Švicarske Konfederacije u BiH uz čiju je potporu realiziran spomenuti projekt, a čime se otvaraju mogućnosti za povećanje izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.

Uspješnu realizaciju projekta uime švicarske ambasade pozdravio je koordinator programa za ekonomsku saradnju pri ovoj ambasadi Almir Tanović, naglašavajući spremnost za nastavak saradnje s VTKBiH.

Podsjetio je da švicarska vlada već 20 godina podržava razvoj BiH, te da strategija na tom planu obuhvata oblasti zapošljavanja i ekonomskog razvoja, kao i nastojanja da se omogući viši stepen konkurentnosti bh. firmi i izvoz na evropsko tržište, odnosno stvaranje boljeg poslovnog okruženja.

U sklopu projekta „CE označavanje – pasoš za izvozno orijentirane kompanije u BiH“, koji je implementirao VTKBiH  od septembra 2015. godine, izvršeno je stručno usavršavanje djelatnika spomenutih kompanija radi prilagođavanja poslovnim uvjetima u inozemstvu, odnosno pružena kompletna konsultantska usluga na tom planu.

Inače, oznaka CE vrijedi samo za proizvode za koje su donesene specifikacije na razini EU. Kako bi se na proizvod stavila oznaka CE, potrebno je sastaviti tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje da proizvod ispunjava sve zahtjeve na razini EU. Proizvođač proizvoda snosi isključivu odgovornost za izjavu o usklađenosti sa svim zahtjevima. Jednom kada proizvod dobije oznaku CE, može se dogoditi da distributeri i/ili uvoznici o tome zatraže popratnu dokumentaciju.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top