skip to Main Content

PITANJE: Prema Pravilniku o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu dužni smo vršiti periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad najmanje jednom u tri godine za sve vrste strojeva sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. U svom radu koristimo i ručne paletare koji koriste snagu čovjeka za pokretanje viličara, a hidraulični pogon za podizanje vilica. Odnosi li se „pogon“ u kontekstu ovog pravilnika na način pokretanja viličara pa je potrebno raditi periodične preglede i ispitivanja ukoliko hidraulični pogon služi samo za pokretanje stroja ili se odnosi i na hidraulični sustav koji omogućuje podizanje i spuštanje vilica te smo dužni raditi preglede i u tom slučaju?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top