skip to Main Content

PITANJE: Na koji način treba postupiti prilikom prijave i isplate za zdravstveno osiguranje za radnicu koja je prijavljena u dvije škole u FBiH, a radnica je sa prebivalištem u RS-u. U jednoj školi je prijavljena na 7.5 sati dok je u drugoj školi prijavljena na pola sata.

Zbir doprinosa za obje škole je iznad minimalnih doprinosa po propisima RS-a. Međutim, prilikom prijave 1002 obrasca za školu u kojoj je prijavljena na pola sata iznos doprinosa je ispod minimalnog iznosa po propisima RS-a pa je tako nemoguće prijaviti obrazac jer javlja grešku.

Također, uplata zdravstvenog osiguranja ide po stopama FBiH koje su veće u odnosu na RS ali ipak prilikom prijave uplate doprinosa sistem ne podržava jer je iznos osnovice na koju se plaćaju doprinosi ispod minimalnog bruta jer sistem ne prepoznaje da je ta ista uposlenica prijavljena na drugom mjestu, te da zbir uplate i prijavljenih doprinosa je i veći u odnosu na minimalno propisan iznos u RS-u. Na ovaj način, iako čak plaćamo i veće iznose nego što je po stopama RS-a, sistem ne dopušta prijavu, te bismo na osnovu toga konstantno morali da zadužujemo veći iznos zdravstvenog osiguranja i nezaposlenosti, te da vršimo isplatu po osnovu toga.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top