skip to Main Content

PITANJE: Pravno lice iz BiH izvršilo je uvoz sportskih rekvizita za streljaštvo iz Njemačke a za korisnika Udruženje… Pribavljena je potvrda Ministarstva civilnih poslova za oslobađanje od uvoznih dažbina za robu. Po tom osnovu carinarnica nije zaračunala carinu i PDV. Da li prilikom prefakturisanja uvezene robe Udruženju (korisniku uvoza) imamo pravo oslobađanja i po kom članu Zakona o PDV-u?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top