skip to Main Content

PITANJE: Pri carinjenju robe zadužuje se naša bankovna garancija zbog čega kupcima prilikom izdavanja fakture zaračunavamo određenu naknadu. Da li je ta naknada oporeziva PDV- om ili je u pitanju finansijska usluga? Da li naši kupci imaju pravo na odbitak ulaznog PDV-a obračunatog na naknadu za zaduženje bankovne garancije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top