skip to Main Content

PITANJE: Kćerka preduzeće je prema ugovoru ostvarila pravo da na kraju godine izda dodatnu fakturu matici u Njemačkoj, ukoliko se ispostavi da su prvobitne cijene usluge (lohn proizvodnja ) bile preniske. Određen je benchmark marže na koju treba doći, te je izdana faktura. Ne radi se o nadoknadi troškova, odnosno sudjelovanju u troškovima. Ugovorom se traži dodatno fakturisanje, ne izdavanje knjižnog terećenja.  Cijena usluge je tokom godine bila značajno niža od troškova, te je ova dodatna faktura (koju ne prati carinska dokumentacija kao u slučaju redovnog fakturisanja gdje se navedeno tretira kao izvoz), izdana sa 31.12. 2022. Time se u smislu poreza na dobit ostvaruje bolja pozicija za domaći subjekt, međutim kakav je PDV tretman navedene fakture?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top