skip to Main Content

PITANJE: Kako se evidentira dozvoljeno kalo po normativima UINO? Kada obračunamo dozvoljeno kalo kako ga evidentirati u maloprodaji, kako da provedemo kroz knjigu prihoda i rashoda? Radimo sa svježim mesom koje kalira, a obračun vršimo po normativima UINO-a na koje se ne plaća PDV?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top