skip to Main Content

PITANJE: Da li je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za trgovca pojedinca, koji plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu, umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,29 (odnosno je li ista kao i za trgovca pojedinca koji porez na dohodak plaća u na osnovu vođenja poslovnih knjiga)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Lice koje obavlja djelatnost trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice stiče svojstvo trgovca pojedinca prema odredbama Zakona o unutarnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 4/10 i 79/17). Nadalje, članom 8. stav 2. tačka g) Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18 i 99/19), propisano je da je osnovica za doprinose umnožak prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,29, za poduzetnika koji obavlja djelatnost trgovca pojedinca, koji je upisan u odgovarajući registar i dohodak sa tog osnova utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga, u skladu sa propisima o porezu na dohodak. Članom 9. tačka c) Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17 i 39/18) definirano je da se pod djelatnošću trgovca pojedinca podrazumjevaju samostalni trgovaci koji promet nisu obavezni evidentirati preko fiskalnih uređaja i koji trgovinu na malo obavljaju izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za djelatnost trgovine na tržnicama na malo (pijacama) na jednom prodajnom mjestu: štandu, stolu, boksu, montažno-demontažnom ili zidanom objektu tipa kiosk kao i na štandu i stolu izvan tržnica na malo, za koje je nadležni organ izdao odobrenje. Naprijed navedena mjesečna osnovica za doprinose za trgovca pojedinca propisana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 91/15) kada, u tom periodu, na osnovu propisa o porezu na dohodak, nije bila propisana mogućnost, da predmetni obveznici, porez na dohodak mogu plaćati u paušalnom iznosu. Naknadnim dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj 3/18) propisano je da i trgovci pojedinci, koji djelatnost obavljaju sami bez upošljavanja drugih lica, mogu plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu.

Slijedom naprijed navedenog, mjesečna osnovica za doprinose za trgovca pojedinca je umnožak prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. Zakona i koeficijenta 0,29, neovisno o tome da li porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu ili na osnovu vođenja poslovnih knjiga i ista za 2020. godinu iznosi 411,00 KM.

(Broj: 04-02-4-542/20 od 23. 1. 2020. godine)

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top