skip to Main Content

PITANJE: Lica sa USK-a zaključila su ugovore s Međunarodnom organizacijom za izbjeglice (IOM) o obavljanju poslova uz određenu naknadu, u zavisnosti od vrste poslova koje obavljaju. Iz ugovora se ne vidi o kakvoj vrsti ugovora je riječ, tako da kod potpisnika navedenih ugovora postoji dilema kako postupiti u odnosu na Poreznu upravu. IOM službeno nije obavijestio nadležnu Poreznu upravu da je došlo do zaključivanja bilo kakvih ugovora, niti se radi o zvanično zaposlenim licima, bez obzira na činjenicu da je ugovor s pojedincima zaključen na rok od šest mjeseci.

Postavljaju se pitanja:
Kako tretirati ostvarene prihode po osnovu navedenih ugovora sa aspekta Zakona o porezu na dohodak u FBiH? Da li se ostvareni prihod po osnovu zaključenog ugovora između pojedinca i IOM-a može smatrati u konkretnim slučajevima prihodom ostvarenim u inostranstvu, te da se na isti treba primijeniti član 70b. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, bez obzira što se prihod ne ostvaruje neposredno u inostranstvu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top