skip to Main Content

PITANJE: Obrtnik je kod nadležne financijske institucije otvorio debitnu karticu koja glasi na ime registriranog obrta s kojim se bavi kako bi izbjegao izravno plaćanje gotovim novcem i vođenje blagajne. Da li se plaćanje debitnom (biznis) karticom koja je otvorena na ime registriranog obrta smatra bezgotovinskim plaćanjem?

Prilikom plaćanja robe ili usluga (koje su u vezi sa djelatnošću kojom se obrtnik bavi) debitnom karticom, obrtniku se od strane dobavljača ispostavi fiskalni račun za robu ili izvršenu uslugu na kojem nema podataka o kupcu – obrtniku (fizičko lice koje obavlja djelatnost), nema ID broja, kao ni adrese. Na kraju mjeseca od nadležne institucije kod koje je otvoren debitni račun obrtnik dobije izvod na ime obrta, na kojem je evidentiran cjelokupni promet tog mjeseca plaćen putem kartice.

Da li obrtnik za svaku pojedinačnu nabavku roba ili usluga mora od dobavljača uz fiskalni račun zahtijevati izdavanje i poreske fakture na ime obrta, na osnovu čega bi se moglo izvršiti knjiženje dopustivog rashoda u Knjizi prihoda i rashoda?

Obrtnik se nalazi i u sistemu PDV-a.

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top