skip to Main Content

PITANJE: Društvo Microsoft ispostavlјa fakturu za članarinu svim partnerskim korisnicima softvera na godišnjem nivou. Na fakturi nije obračunat PDV. Da li je poreski obveznik, koji je zaprimio fakturu društva Microsoft, dužan da obračuna PDV po osnovu primlјene fakture i da li isti ima pravo na odbitak tako obračunatog PDV-a?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top