skip to Main Content

PITANJE:  U vezi sa primjenom  Pravilnika o popisu obrta BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/22) – u daljem tekstu Pravilnik, u dijelu koji se odnosi na član 5. Pravilnika kojim je definisan promet obrta i srodnih djelatnosti, iako isto nije propisano Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 75/21) – u daljem tekstu Zakon, a imajući u vidu da se promet obrta i srodnih djelatnosti obavlja u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima,  kako će nadležni organ  postupiti kada stranka uz podneseni zahtjev priloži ugovor o kupovini obrta/srodne djelatnosti?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top